Ansvar, försäkringar och miljö

För oss är försäkringar, ansvar och miljö viktiga frågor. Ni som kunder måste kunna känna er trygga med det flyttföretag ni anlitar och det ska vara klart och tydligt vad som gäller om något skulle hända på vägen. Vi kvalitetssäkrar samtliga arbeten med kontinuerlig uppföljning och ser till att anpassa oss efter våra kunders varierande behov när det kommer till säkerhet och ansvar. Vi har en rejäl ansvarsförsäkring för att garantera att såväl du som kund och våra anställda kan känna sig säkra under arbetet.

Självklart har vi Trafiktillstånd från Transportstyrelsen som ger oss rätt att utföra flyttuppdrag åt kund. Det är viktigt för er som kund att kontrollera att det flyttföretag ni anlitar har dessa tillstånd, då flytten annars utförs olagligt.

transport

Vi tänker på miljön

Som aktivt och framåtsträvande företag vet vi att det är extra viktigt att vi tänker på miljön. Därför har vi en väl utarbetad miljöpolicy för att minska vår miljöpåverkan. För längre flyttsträckor försöker vi sampacka material för att slippa åka flera gånger. Vi använder oss av auktoriserade verkstäder med miljöklassning för service av våra lastbilar och vi ser till att vår personal och våra samarbetspartners håller sig uppdaterade kring gällande miljölagstiftning. Det förpackningsmaterial vi använder är miljövänligt och återvinningsbart.

Kontorsflytt och kontorsstädning från Stockholms främsta!